Postępowania doktorskie

Dyscyplina nauk o Ziemi i środowisku

mgr Adam Bielecki
Metoda określania wielkości zasobów zieleni miejskiej w miejscu zamieszkania i jego sąsiedztwie z wykorzystaniem technik teledetekcyjnych
  • data złożenia wniosku: 23.09.2020 r.
mgr Maciej Adamiak
Wykorzystanie technik uczenia maszynowego i teledetekcji do wspomagania interpretacji przestrzeni geograficznej
mgr Malwina Kozek
Dynamika rozwoju susz hydrologicznych w Polsce w latach 1989-2018
  • data złożenia wniosku: 11.02.2021 r.

Dyscyplina geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

mgr Małgorzata Rejter
Geobiografie zamieszkiwania zapisane w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi
mgr Patrycja Grzyś
Wpływ nieformalnych inicjatyw obywatelskich na kształtowanie przestrzeni miejskiej. Przykład Łodzi.
  • data złożenia wniosku: 23.02.2021 r.
mgr Angelika Jasion
Analiza geoinformacyjna sieci osadniczej na przykładzie powiatu opoczyńskiego
  • data złożenia wniosku: 22.06.2021 r.
mgr Joanna Bik
Rozwój bazy noclegowej Kościoła Katolickiego w Polsce – analiza czasowo-strukturalna
  • data złożenia wniosku: 17.09.2021 r.
mgr Piotr Miazek
Przestrzeń turystyczna parku narodowego jako przestrzeń konfliktów. wybrane przykłady polskich parków narodowych
  • data złożenia wniosku: 14.09.2021 r.
mgr Małgorzata Janiak
Ekspansja miedzynarodowych systemów hotelowych w Polsce
  • data złożenia wniosku: 16.09.2021 r.
mgr Anna Poreda
Znaczenie usług gastronomicznych w funkcjonowaniu hoteli w Polsce
  • data złożenia wniosku: 16.09.2021 r.
mgr Bartłomiej Łuć
Turystyka sportowa w przestrzeni miejskiej Łodzi
  • data złożenia wniosku: 29.05.2022 r.
Biuro prasowe Biuro Karier Akty prawne Kalendarz akademicki Informatory rekrutacyjne Materiały UŁ Wydawnictwo Biblioteka Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Pałac Biedermanna Pracownicy Jednostki UŁ dla Dzieci Przedszkole Liceum Kultura Sport na UŁ USOSWEB e-Campus Poczta